Проф. Боян Биолчев: НДФ „13 века България“ е категоричен гарант за равнището на дарителската инициатива и за прозрачността при реализацията на дарението