Актуални Каузи


 
 
 

Slide Цивилизация Памет Традиции Образование Култура Изкуство Бъдеще Грижа Дарителство Солидарност Общество Доверие Човечност Щедрост България Родолюбие Отговорност Честност Законност Прозрачност Кауза Цивилизация Памет Традиции Образование Култура Изкуство Бъдеще Грижа Дарителство Солидарност Общество Доверие Човечност Щедрост България Родолюбие Отговорност Честност Законност Прозрачност Кауза

За Нас

Националният дарителски фонд „13 века България“ е единствената организация устояла на времето. Вече 40 години той поддържа възрожденския дух на дарителството и щедрото родолюбие. Сайтът за споделени инициативи с обществена значимост - КауЗаБг е поредното доказателство за несломимото желание на Фонда за добротворчество и патриотични дела.

КауЗаБГ не е просто дарителски портал, а място, където всеки може да сподели напълно безкористно своята кауза. Да намери трибуна и подкрепа, да срещне съмишленици, за да съгради нещо ново, добро и на ползу роду. КауЗаБГ е широко отворен за сърцати личности и организации, защото претворява и надгражда изначалната идея на НДФ „13 века България“.

Ако припознавате България като земята, за която милеете и искате да работите за бъдещето й, тук можете да предложите обществено значима идея или да подпомогнете осъществяването й. КауЗа БГ спазва утвърдените от световната практика принципи на дарителството: законосъобразност, прозрачност, честност, почтеност и финансова отговорност, а Националният дарителски фонд „13 века България“ е гарант за изпълнението на волята на дарителите