За нас

Националният дарителски фонд „13 века България“ е единствената организация устояла на времето. Вече 40 години той поддържа възрожденския дух на дарителството и щедрото родолюбие. Сайтът за споделени инициативи с обществена значимост - КауЗаБг е поредното доказателство за несломимото желание на Фонда за добротворчество и патриотични дела.

КауЗаБГ не е просто дарителски портал, а място, където всеки може да сподели напълно безкористно своята кауза. Да намери трибуна и подкрепа, да срещне съмишленици, за да съгради нещо ново, добро и на ползу роду. КауЗаБГ е широко отворен за сърцати личности и организации, защото претворява и надгражда изначалната идея на НДФ „13 века България“.

Ако припознавате България като земята, за която милеете и искате да работите за бъдещето й, тук можете да предложите обществено значима идея или да подпомогнете осъществяването й. КауЗа БГ спазва утвърдените от световната практика принципи на дарителството: законосъобразност, прозрачност, честност, почтеност и финансова отговорност, а Националният дарителски фонд „13 века България“ е гарант за изпълнението на волята на дарителите