Често задавани въпроси

1Какво представлява КауЗа БГ?
КауЗа БГ е сайт на Националния дарителски фонд „13 века България“, в който можете да предложите обществено значима кауза или да подпомогнете осъществяването ѝ. Фондът организира и подпомага дарителската дейност в сферата на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.
2Как мога да направя дарение?
За избраната от Вас дарителска кампания можете да дарите през сайта като натиснете бутона „Дари“, както и по банков път.
3Как се гарантира сигурността на направеното от мен дарение?
Фондът гарантира сигурността на дарението, чрез сключването на договор със съответния получател на дарението, в който изрично са упоменати целта на дарителската кампания и срокът за реализацията ѝ. След изтичането на срока получателят е задължен да представи финансов отчет.
4Може ли за една и съща кауза да бъдат създадени дарителски кампании в различни сайтове едновременно?
Може, но общата сума от всички дарителски кампании да не надвишава стойността, определена за осъществяване на каузата. За целта е добре да се определи сума, необходима за реализацията на всяка конкретна кампания.
5Какво имате предвид под „Предистория“?
Разкажете ни какво и защо ви провокира да създадете дарителската кампания. Отбележете дали е имало друга предишна дарителска кампания в подкрепа на същата кауза и бенефициент и дали тази предложена от Вас е обявена и на друг сайт.
6Какъв трябва да бъде подробният финансов отчет?
Финансовият отчет трябва да бъде подробно разписан текстови документ, в който ясно е посочено  какви суми за какво са използвани, като всичко това е подкрепено с нужните документи.